Симптоми на аритмија

aritmija

Здравото срце чука со рамномерен ритам – 60 до 100 пати во минута. Но, се случува понекогаш срцето да не чука со своето вообичаено темпо.Срцева аритмија е пореметување на срцевиот ритам. Срцето чука неправилно, пребрзо или пребавно.

 Аритмијата може да предизвика срцето да чука премногу бавно ( помалку од 60 отчукувања во минута е брадикардија ) или премногу брзо ( повеќе од 100 отчкувања во минута е тахикардија). Аритмија може да се појави од горните две комори на срцето, наречени предкоморна аритмија или може да започне од долните комори на срцето, наречени коморни. Некои аритмии се безопасни, и имаат мала клиничка значајност. Другите аритмии се опасни и може да бидат заканувачки по живот. Дадена аритмија може да има различна клиничка значајност кај различни личности, пред се во зависност од тоа дали личностите имаат структурално заболување или најбитно, срцево оштетување.

Кои се предупредувачките знаци и симптоми со нарушување на срцевиот ритам?

Реакцијата на некоја личност кон било која аритмија може да биде различна. Што и да било, личностите може да немаат симптоми или може да покаже ненадеен, катастрофален колапс било со губење на свеста или ненадејна смрт. Помеѓу овие два екстреми, има севкупен опсег на симптоми вклучувајќи незначителни треперења за да се забележи растреперување во градите поврзани со вдишеност, болки во градите, потење и замаеност/зашеметеност. Овие се битни симптоми за да се препознае и не треба да бидат игнорирани. За ова треба да се разговара со докторот за да помогне да ја одреди нивната значаност.
Advertisement