paradentoza_upaljeno_zubno_mesoПарадентозата е често подмукла болест кој на почетокот не создава некои големи проблеми. А кога ќе се појави обилно крварење, непријатен мирис и поместување на забите веќе е касно.

Парадентозата може да се појави во два вида и тоа агресивна парадентоза, која најчесто се појавува кај младите и напредува многу брзо, додека кај средновековните луѓе се појавува во хроничен облик и се развива постепено.

paradentozaВо почетокот на болеста симптомите се дискретни што е причина за закаснета дијагноза и лоша прогноза на болеста. Пациентот обично не обраќа внимание на повременото  крварење, па така гингивите стануваат по црвени ,ја менуваат бојата и крварењето се зачестува.

Се појавува непријатен мирис во устата кој исто така е доста непријатен и за околината. Кога ќе приметите гнојни ќеси помегу забите, поместување на жлебината, намалување на цврстината на забите, болеста веќе ве нападнала.

Парадентозата е неизлечива болест. Единствена опција е само успорувањето на болеста и намалување на крварењето. Третманот на лечење е со испирање на устата и користење на посебни пасти намаенети за употреба при постоење на парадентоза.