Мечта

Познат филмски актер ми се довери дека како момче, инаку без соодветно образование, сонувал дека се занимавал со актерство или дека настапува на сцена и станува успешен актер.

Додека работел на полето, косел ,молзел крави или се занимавал со некоја слична работа вели„ секогаш си го замислував моето име напишано со неонска светлина, ставено над големата кино сала.

Со години ја имав таа слика во главата се додека, еден ден, не побегнав од дома. Работев неважни работи во филмската индустрија и постепено се пробивав напред, и конечно се раздени денот кога моето име навистина се појави напишано со огромна неонска светлина: се исполни момчешкиот сон! потоа додаде: „ЗНАЕВ ДЕКА МОЌТА НА МЕЧТАТА ДОНЕСУВА УСПЕХ“.

Извадок од книгата „Моќта на потсвеста“ 

Сподели