dete bolnoДецата се почуствителни на вирусите, затоа што нивниот одбрамбен механизам не е сосема развиен. Токму кога им треба најмногу енергија , борбата со грипот им ја одзема.

За дете заболено од грип многу важен дел има храната. Но,  многу е важно тоа да не биде присилено да јаде. Доколку е навикнато оброците да ги јаде во одреден временски период од денот, во случај на болест тој распоред треба да се измени, односно да се приспособи на потребите и желбите на детето.

Треба да знаете дека во случај на болест чуството на глад често е привидно и брзо се губи, после неколку залчиња.