Маркетинг

Marketing - naslovnaMarketing - post

[divider]

Банер бр. 1 – се прикажува на сите објави и страници, димензија: 728 х 90 пиксели.

Банер бр. 2 – се прикажува на сите објави и страници, димензија: 300 х 250 пиксели.

Банер бр. 3 – се прикажува на сите објави и страници, димензија: 300 х 250 пиксели.

Банер бр. 4 – се прикажува на сите објави и страници, димензија: 300 х 250 пиксели.

Банер бр. 5 – се прикажува на сите објави и страници, димензија: 300 х 250 пиксели.

Банер бр. 6 – се прикажува само на насловна, димензија: 660 х 70 пиксели.

Банер бр. 7 – се прикажува само на насловна, димензија: 660 х 70 пиксели.

Банер бр. 8 – се прикажува само на насловна, димензија: 660 х 70 пиксели.

Банер бр. 9 – се прикажува само на насловна, димензија: 660 х 70 пиксели.

Банер бр. 10 – се прикажува само на насловна, димензија: 660 х 70 пиксели.

Банер бр. 11 – се прикажува на сите објави и страници, димензија: 728 х 90 пиксели.

Банер бр. 12 – се прикажува над сите објави и страници, димензија: 660 х 70 пиксели.

Банер бр. 13 – се прикажува под сите објави и страници, димензија: 660 х 70 пиксели.

[divider]

Маркетинг контакт:

e-mail: info@moezdravje.com

тел: 071 310 353

– Резервирањето на рекламен простор се врши однапред 3 дена пред објавувањето на рекламата.

– Доставувањето на рекламниот банер мора да биде минимум 2 дена пред објавувањето.

– Во цената за закупување на рекламниот простор, не спаѓа и изработката на рекламниот банер.

– Цените се без вкалкулиран 18% ДДВ.