Архива по категорија: Ординација

Feed Subscription

ЕЛЕКТРОМИОНЕВРОГРАФИЈА – ЕМГ Дијагностика

ШТО Е ЕМГ? Електромионеврографијата или едноставно ЕМГ е електродијагностичка метода која ja испитува функцијата на нервите и мускулите. Сите нерви и мускули во телото на човекот работат преку пренос на информации и сигнали по електричен пат, а ЕМГ овозможува мерење на нивната функција затоа што има можност да ги регистрира електричните сигнали кои се произведуваат во телото. ЗОШТО СЕ ПРАВИ ... Повеќе »

Десет совети за родителите како подобро да комуницираат со адолесцентите

 1.Една од најважните лекции, е таа за природните последици. Потребно е да ги научите децата дека секое нивно однесување доведува до одредени последици, и тие треба да си ја превземат одговорноста за тие последици. Ако Вие не ги научите на тоа, ќе ги научи животот (но на многу потежок начин). 2. Се воздржувате од давање совети, освен кога адолесценотот тоа ... Повеќе »

Импактирани заби (Умници)

Dentes serotini – трети молари, осмици, заби на мудроста, се само некои од имињата кои се однесуваат на умниците. Луѓето  често  не се свесни дека имаат умници. Непријатно чувство, будење од сон, отежнато отворање на уста (тризмус), отежнато голтање, како и болка со различен интензитет се некои од причините, поради кои пациетите се јавуваат кај стоматолог. Умниците се развиваат релативно ... Повеќе »

Здравјето е природна енергетска равнотежа

ТЕЛОТО ПРЕТСТАВУВА ИНДИВИДУАЛНО ЕЛЕКТРО МАГНЕТНО ПОЛЕ СО МИСЛА ОДВОЕНО ОД ТОТАЛНОТО ЕЛЕКТРО МАГНЕТНО ПОЛЕ. ТЕЛОТО Е РАДОСНО И ВОСХИТЕНО КОГА ВИБРИРА ВО ХАРМОНИЈА СО ПРИРОДНАТА ВИБРАЦИЈА. КОГА ПАДНЕ ОПТИМАЛНАТА ЕНЕРГИЈА НА ТЕЛОТО, ТЕЛОТО БОЛЕДУВА. А КОЈА Е ПРИЧИНАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ ПАД НА ТЕЛОТО? НАМАЛЕН И НЕ СООДВЕТЕН ВНЕС НА ГОРИВНИОТ ЕНЕРГЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА БОЛЕДУВАЊЕ НА ТЕЛОТО. ИЗВОР ... Повеќе »

Scroll To Top