Архива по категорија: Ординација

Feed Subscription

Фитомедицинска заштита од Гихт (костобол)

Гихт е ед­на од нај­че­сти­те фор­ми на ар­три­тис и мо­же да пре­диз­ви­ка сил­ни бол­ки. Гих­тот е на­ру­шу­ва­ње на ме­та­бо­лиз­мот на моч­на­та ки­се­ли­на. При­чи­на­та за ова за­бо­лу­ва­ње е при­сус­тво­то на кри­ста­ли од моч­на­та ки­се­ли­на во си­но­ви­јал­на­та теч­ност во згло­бо­ви­те. Гих­тот е ед­но од ар­три­тич­ни­те за­бо­лу­ва­ња за кои по­стои нај­го­лем из­бор на те­ра­пии. Ле­ку­ва­ње­то обич­но се со­стои од не­сте­ро­ид­ни ан­ти­вос­па­ли­тел­ни ле­ко­ви, во ... Повеќе »

Како да се заштитите од сексуално преносливите инфекции?

На оваа тема пишува Прим. Др. Мирослав Спасовски специјалист дерматовенеролог во Поликлиника НЕУРОМЕДИКА. Сексуално преносливите инфекции се во експанзија. За тоа не можеме да ја обвиниме модернизацијата, но затоа можеме урбанизацијата. Зошто е тоа така? Затоа што луѓето во градовите имаат повеќе слободно време, односно повеќе време за дружење. Нормално, дека тоа дружење носи и повеќе сексуални контакти едни меѓу ... Повеќе »

Стрес

Во енормната библиографија посветена на стресот, бројни автори се обидуваат да го дефинираат самиот збор стрес, како и стресогените фактори со општиот синдром на адаптација на индивидуата, откако еден или повеќе потполно новосоздадени , за неа дотогаш не доживеани или случени настани и случувања, потполно или делумно го менуваат правецот и текот на секојдневното искуство совладани, апсолвирани, сознаени состојби. Следејќи ... Повеќе »

Потребни витамини и минерали во бременоста

Има многу забуна помеѓу идните родители кои додатоци во исхраната или витамини, треба да ги користи трудницата и со тоа да му го обезбеди на своето бебе најдоброто, во вистинско време. Но, да бидеме реални, не се конфузни и збунети само идните родители, многу од здравствените работници кои би требало да го дадат вистинскиот совет, не се многу сигурни зошто ... Повеќе »

Scroll To Top